ES parama

NR. 01.2.1-LVPA-K-856-02-0043 „INOVATYVI TRANSPORTO PRIEMONIŲ BEKONTAKČIO PLOVIMO TECHNOLOGIJA“

Priemonė: Eksperimentas
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-07-28, trukmė – 24 mėn.
Projekto biudžetas: 598.789,11 Eur
Finansavimo suma: 340.113,05 Eur
Projekto vykdytojas: UAB „Manta CWS“

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sukurti naują plovimo technologiją, bekontakčio transporto priemonių plovimui, pritaikant papildomas inovatyvias plovimo įrangos technines dalis, panaudojant iki šiol rinkoje netaikomus sprendimus, pavyzdžiui, ultragarsą, jonizuojančią spinduliuotę, remiantis tyrimo rezultatais. Taip pat, remiantis atliktais moksliniais tyrimais, bus siekiama pagaminti modelį, leidžiantį objektyviai įvertinti plovimo kokybę bei sukurti išmanią valdymo techninę ir programinę įranga. Projekto tikslas – ištirti esamą bekontakčio plovimo procesą, standartizuoti kokybės vertinimą, nustatyti labiausiai kokybei įtaką darančius faktorius ir sukurti naują ar iš esmės pagerinti esamą bekontakčio plovimo technologiją, išbandyti ir pritaikyti naujas plovimo technologijas, padedančias sumažinti cheminių plovimo priemonių išeigą. Produktų tikslas – bekontakčio automobilių plovimo įranga, iš esmės pagerinanti bekontakčio plovimo kokybę, pašalinant elektrostatinę dulkių plėvelę, sumažinant cheminių plovimo medžiagų sunaudojimą ir tausojančią vandens išteklius.

Projekto įgyvendinimo metu užsibrėžtiems tikslams pasiekti bus atliekamos dvi MTEP veiklos:
1. Inovatyvios bekontakčio plovimo technologijos modelio kūrimas, testavimas, tikrinimas, imituojant realias sąlygas, ir jų tobulinimas
2. Inovatyvios bekontakčio plovimo technologijos prototipo (bandomosios versijos) kūrimas, demonstravimas bei bandomąją partiją gamyba

 

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

Book a Call With Our Product Manager