Gauti pasiūlymą!

  GAUTI PASIŪLYMĄ
  Terminai ir sąlygos

  Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. spalio 24 d.

  TURINYS

  1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
  2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  3. VARTOTOJO ATVAIZDAI
  4. VARTOTOJO REGISTRACIJA
  5. PRODUKTAI
  6. PIRKIMAI IR MOKĖJIMAI
  7. GRĄŽINIMO POLITIKA
  8. DRAUDŽIAMA VEIKLA
  9. VARTOTOJŲ SUKURTI ĮNAŠAI
  10. ĮNAŠŲ LICENCIJA
  11. NUORODOS APŽVALGOMS
  12. SOCIALINIAI TINKLAI
  13. PATEIKIMAI
  14. SVETAINĖS VALDYMAS
  15. PRIVATUMO POLITIKA
  16. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
  17. PAKEITIMAI IR PERTRAUKOS
  18. REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI
  19. GINČŲ SPRENDIMAS
  20. PATAISYMAI
  21. ATSISAKYMAS
  22. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI
  23. ŽALOS ATLYGINIMAS
  24. VARTOTOJO DUOMENYS
  25. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI
  26. ĮVAIRŪS
  27. KONTAKTAI

   

  1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

  Šios naudojimo sąlygos yra teisiškai privalomas susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba juridinio asmens vardu (toliau – jūs) ir Manta CWS, UAB, veikiančios kaip MANTA (toliau – MANTA, mes, mus, arba mūsų), dėl jūsų prieigos prie https://mantacws.com/ svetainės ir naudojimosi ja, taip pat bet kuria kita žiniasklaidos forma, žiniasklaidos kanalu, mobiliąja svetaine ar mobiliąja programėle, susijusia ar kitaip su ja susieta (toliau kartu – Svetainė). Esame registruoti Lietuvoje ir turime buveinę adresu Gėlyno g. 10, Aleksandravo k., Marijampolė, Marijampolė LT-68100. Mūsų PVM mokėtojo kodas yra LT100010816514. Jūs sutinkate, kad lankydamiesi Svetainėje perskaitėte, supratote ir sutikote laikytis visų šių naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, JUMS DRAUDŽIAMA NAUDOTIS SVETAINE IR PRIVALOTE NEDELSIANT NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI JA.

  Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami Svetainėje, aiškiai įtraukiami į šį dokumentą pateikiant nuorodą. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra laikas nuo laiko keisti ar modifikuoti šias naudojimo sąlygas. Apie bet kokius pakeitimus jus įspėsime atnaujindami šių Naudojimo sąlygų ,,Paskutinio atnaujinimo” datą, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą naudodamiesi mūsų Svetaine pasitikrinate taikomas Sąlygas, kad suprastumėte, kurios Sąlygos taikomos. Jums bus taikomi ir bus laikoma, kad jūs susipažinote ir sutikote su bet kokių patikslintų Naudojimo sąlygų pakeitimais, jei toliau naudositės Svetaine po to, kai tokios patikslintos Naudojimo sąlygos bus paskelbtos.

  Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl to mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai tokioje jurisdikcijoje ar šalyje. Todėl asmenys, kurie nusprendžia pasiekti Svetainę iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi.

  Svetainė nėra pritaikyta taip, kad atitiktų konkrečios pramonės šakos teisės aktus (Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės įstatymas (HIPAA), Federalinis informacijos saugumo valdymo įstatymas (FISMA) ir t.t.), todėl jei jūsų sąveikai būtų taikomi tokie įstatymai, negalite naudotis šia Svetaine. Negalite naudotis Svetaine taip, kad būtų pažeistas Gramm-Leach-Bliley įstatymas (GLBA).

  Svetainė skirta vartotojams, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Jaunesniems nei 18 metų asmenims neleidžiama naudotis Svetaine ar joje registruotis.

   

  1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė, o visas Svetainėje esantis pirminis kodas, duomenų bazės, funkcijos, programinė įranga, svetainės dizainas, garso ir vaizdo įrašai, tekstai, nuotraukos ir grafika (toliau kartu – Turinys) ir joje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (toliau – Ženklai) priklauso mums arba yra mūsų kontroliuojami, arba mums licencijuoti, ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų Jungtinėse Amerikos Valstijose, tarptautinių autorių teisių įstatymų ir tarptautinių konvencijų. Turinys ir Ženklai Svetainėje pateikiami ,,Tokie, kokie yra”, tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose naudojimo sąlygose, be mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar Ženklai negali būti kopijuojami, atgaminami, kaupiami, skelbiami, viešai rodomi, koduojami, verčiami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami ar kitaip naudojami bet kokiais komerciniais tikslais.

   

  Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija prieiti prie Svetainės ir ja naudotis bei atsisiųsti ar atsispausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Mes pasiliekame visas jums aiškiai nesuteiktas teises į Svetainę, Turinį ir Ženklus.

   

  1. VARTOTOJO ATVAIZDAI

  Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (1) visa jūsų pateikta registracijos informacija bus teisinga, tiksli, aktuali ir išsami; (2) išlaikysite tokios informacijos tikslumą ir prireikus nedelsdami atnaujinsite tokią registracijos informaciją; (3) turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų; (4) nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate; (5) neprieisite prie Svetainės automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis (bot, script ir t.t.); (6) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (7) naudodamiesi Svetaine nepažeisite jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.

  Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio dabartinio ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

   

  1. VARTOTOJO REGISTRACIJA

  Jums gali tekti užsiregistruoti Svetainėje. Jūs sutinkate laikyti slaptažodį konfidencialiai ir esate atsakingi už visą savo paskyros ir slaptažodžio naudojimą. Pasiliekame teisę pašalinti, atšaukti arba pakeisti jūsų pasirinktą naudotojo vardą, jei savo nuožiūra nustatysime, kad toks naudotojo vardas yra netinkamas, nepadorus ar kitaip netinkamas.

   

  1. PRODUKTAI

  Mes dedame visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume Svetainėje esančių produktų spalvas, savybes, specifikacijas ir detales. Tačiau negarantuojame, kad gaminių spalvos, savybės, specifikacijos ir detalės bus tikslios, išsamios, patikimos, aktualios ar be kitų klaidų, o jūsų elektroninis ekranas gali netiksliai atspindėti tikrąsias gaminių spalvas ir detales. Visi produktai priklauso nuo jų prieinamumo, todėl negalime garantuoti, kad jų bus sandėlyje. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokių gaminių tiekimą dėl bet kokios priežasties. Visų gaminių kainos gali keistis.

   

  1. PIRKIMAI IR MOKĖJIMAI

  Priimame šias mokėjimo formas:

  – PayPal

  – Stripe

  Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus per Svetainę atliekamus pirkimus. Be to, sutinkate nedelsiant atnaujinti paskyros ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą, mokėjimo būdą ir mokėjimo kortelės galiojimo datą, kad galėtume užbaigti jūsų sandorius ir prireikus su jumis susisiekti. Apyvartos mokestis bus pridedamas prie pirkinių kainos, jei manome, kad to reikia. Kainas galime keisti bet kuriuo metu. Visi mokėjimai atliekami eurais.

  Sutinkate sumokėti visus mokesčius pagal tuo metu galiojančias pirkinių kainas ir visus taikomus pristatymo mokesčius, o pateikdami užsakymą įgaliojate mus iš jūsų pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo išskaičiuoti visas tokias sumas. Pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas ar klaidas kainodaroje, net jei jau paprašėme arba gavome mokėjimą.

  Pasiliekame teisę atsisakyti priimti bet kokį per Svetainę pateiktą užsakymą. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui įsigyjamų prekių kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kliento paskyrą, tą patį mokėjimo būdą ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo arba pristatymo adresas. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuožiūra, atrodo kaip pateikti prekiautojų, perpardavinėtojų ar platintojų.

   

  1. GRĄŽINIMO POLITIKA

  Visi pardavimai yra galutiniai ir pinigai nebus grąžinami.

   

  1. DRAUDŽIAMA VEIKLA

   

  Negalite pasiekti ar naudoti Svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriais mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Svetainės negalima naudoti jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kuriuos mes konkrečiai patvirtinome ar jiems pritarėme.

  Kaip Svetainės naudotojas, jūs sutinkate nedaryti šių veiksmų:

  • Sistemingai rinkti duomenų ar kito turinio iš Svetainės, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be mūsų raštiško leidimo.
  • Apgaudinėti, sukčiauti ar klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pavyzdžiui, naudotojo slaptažodžius.
  • Apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su saugumu susijusioms Svetainės funkcijoms, įskaitant funkcijas, neleidžiančias ar ribojančias bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba užtikrinančias Svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.
  • Žeminti, menkinti ar kitaip kenkti, mūsų nuomonei, mums ir (arba) Svetainei.
  • Naudoti bet kokią iš Svetainės gautą informaciją siekiant priekabiauti, įžeidinėti ar kenkti kitam asmeniui.
  • Netinkamai naudotis mūsų pagalbos tarnybomis arba teikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
  • Naudotis Svetaine nesilaikant jokių galiojančių įstatymų ar taisyklių.
  • Neleistinai įrėminti Svetainę arba daryti nuorodas į ją.
  • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį besikartojančio teksto skelbimą), kuri trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir ja mėgautis arba modifikuoja, sutrikdo, keičia ar trukdo naudotis Svetaine, jos savybėmis, funkcijomis, veikimu ar priežiūra.
  • Dalyvauti bet kokiame automatizuotame sistemos naudojime, pavyzdžiui, naudojant skriptus komentarams ar pranešimams siųsti arba naudojant bet kokius duomenų gavybos, robotų ar panašius duomenų rinkimo ir išgavimo įrankius.
  • Ištrinti autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių užrašą iš bet kokio Turinio.
  • Bandyti apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo vardą.
  • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus (,,gif’’), 1×1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus ,,šnipinėjimo programine įranga“, ,,pasyviais rinkimo mechanizmais“ arba ,,pcms“).
  • Trukdyti, trikdyti ar sudaryti nepagrįstą naštą Svetainei arba prie Svetainės prijungtiems tinklams ar paslaugoms.
  • Priekabiauti, erzinti, gąsdinti ar grasinti bet kuriam iš mūsų darbuotojų ar atstovų, kurie teikia jums bet kurią Svetainės dalį.
  • Bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią ar apriboti prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies.
  • Kopijuoti ar pritaikyti Svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, Flash, PHP, HTML, JavaScript ar kitą kodą.
  • Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, dešifruoti, dekompiliuoti, išardyti ar iš naujo kurti bet kokią programinę įrangą, kuri sudaro Svetainę arba bet kokiu būdu sudaro jos dalį.
  • Išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį vorą, robotą, sukčiavimo įrankį, skreperį ar neprisijungusį skaitytuvą, kuris patenka į Svetainę, arba naudoti ar paleisti bet kokį neleistiną scenarijų ar kitą programinę įrangą.
  • Naudotis pirkimo agentu arba pirkimo tarpininku, kad Svetainėje atliktumėte pirkimus.
  • Naudotis Svetaine be leidimo, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus, arba naudotojų paskyrų kūrimą automatizuotomis priemonėmis ar melagingai prisidengiant.
  • Naudoti Svetainę siekiant konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai ar komercinei įmonei.
  • Naudoti Svetainę prekėms ir paslaugoms reklamuoti arba siūlyti jas parduoti.

   

  1. VARTOTOJŲ SUKURTI ĮNAŠAI

  Svetainėje galite būti kviečiami bendrauti, prisidėti ar dalyvauti tinklaraščiuose, pranešimų lentose, internetiniuose forumuose ir kitose funkcijose, taip pat jums gali būti suteikta galimybė kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus, asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau – Įnašai). Įnašus gali matyti kiti Svetainės ir ,,Marketplace Offerings” naudotojai bei trečiųjų šalių interneto svetainėse. Todėl visi jūsų perduoti Įnašai gali būti laikomi nekonfidencialiais ir nepatentuotais. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

  • Jūsų įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas, prieiga prie jų, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia ir nepažeis jokios trečiosios šalies nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar moralinių teisių.
  • Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, išleidimus ir leidimus naudoti ir leisti mums, Svetainei ir kitiems Svetainės naudotojams naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimosi sąlygose numatytu būdu.
  • Turite kiekvieno jūsų Įnašuose esančio identifikuojamo asmens rašytinį sutikimą, leidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą ar atvaizdą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimosi sąlygose numatytu būdu.
  • Jūsų Įnašai nėra melagingi, netikslūs ar klaidinantys.
  • Jūsų Įnašai nėra neprašyta ar neleistina reklama, reklaminė medžiaga, piramidinės schemos, grandininiai laiškai, nepageidaujami laiškai, masiniai laiškai ar kitokio pobūdžio prašymai.
  • Jūsų Įnašai nėra nepadorūs, nešvankūs, smurtiniai, priekabūs, šmeižikiški ar kitaip smerktini (mūsų nuomone).
  • Jūsų įrašuose niekas nėra išjuokiamas, pašiepiamas, menkinamas, bauginamas ar įžeidinėjamas.
  • Jūsų Įnašai nenaudojami priekabiauti ar grasinti (teisine šių sąvokų prasme) kitiems asmenims ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių grupę.
  • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar reglamentų.
  • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.
  • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, susijusių su vaikų pornografija ar kitaip skirtų nepilnamečių sveikatai ar gerovei apsaugoti.
  • Jūsų Įnašuose nėra jokių įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, nacionaline kilme, lytimi, lytine orientacija ar fizine negalia.
  • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų arba galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat nepateikia nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia šias Naudojimo sąlygas.

  Bet koks naudojimasis Svetaine ar ,,Marketplace” pasiūlymais pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, pažeidžia šias Naudojimo sąlygas ir, be kita ko, gali lemti jūsų teisių naudotis Svetaine ir ,,Marketplace” pasiūlymais nutraukimą ar sustabdymą.

   

  1. ĮNAŠŲ LICENCIJA

  Skelbdami savo Įnašus bet kurioje Svetainės dalyje arba padarydami Įnašus prieinamus Svetainėje, susiedami savo paskyrą iš Svetainės su bet kuria iš savo socialinių tinklų paskyrų, jūs automatiškai suteikiate, pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę suteikti mums neribotą, neatšaukiamą, nuolatinę, neišimtinę, perduodamą, nemokamą, visiškai apmokėtą, visame pasaulyje galiojančią teisę ir licenciją talpinti, naudoti, kopijuoti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, skelbti, transliuoti, pervadinti, archyvuoti, saugoti, talpinti į talpyklą, viešai atlikti, viešai rodyti, performatuoti, versti, perduoti, daryti ištraukas (visas ar iš dalies) ir platinti tokius Įnašus (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdą ir balsą) bet kokiu komerciniu, reklaminiu ar kitokiu tikslu, taip pat rengti išvestinius tokių Įnašų kūrinius arba įtraukti juos į kitus kūrinius, suteikti ir leisti sublicencijas. Naudoti ir platinti galima bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais.

  Ši licencija bus taikoma bet kokia dabar žinoma ar vėliau sukurta forma, laikmena ar technologija ir apima jūsų vardo, įmonės pavadinimo ir franšizės pavadinimo, jei taikytina, bei bet kokių jūsų pateiktų prekių ženklų, paslaugų ženklų, prekių pavadinimų, logotipų ir asmeninių bei komercinių atvaizdų naudojimą. Atsisakote visų moralinių teisių į savo Įnašus ir garantuojate, kad moralinės teisės į jūsų Įnašus nebuvo pareikštos kitais būdais.

  Mes nepretenduojame į jokią jūsų Įnašų nuosavybę. Jūs išlaikote visišką nuosavybės teisę į visus savo Įrašus ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų Įrašais. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų Įnašuose esančius teiginius ar pareiškimus, kuriuos pateikiate bet kurioje Svetainės srityje. Tik jūs atsakote už savo Įnašus Svetainėje ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės bei susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų Įnašų.

  Mes turime teisę savo nuožiūra (1) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokius Įnašus; (2) perskirstyti bet kokius Įnašus, kad jie būtų patalpinti tinkamesnėse Svetainės vietose; ir (3) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties iš anksto patikrinti ar ištrinti bet kokius Įnašus be išankstinio įspėjimo. Mes nesame įsipareigoję stebėti jūsų Įnašus.

   

  1. NUORODOS APŽVALGOMS

  Svetainėje galime suteikti jums sričių, kuriose galite palikti atsiliepimus ar vertinimus. Skelbdami atsiliepimą, turite laikytis šių kriterijų: (1) turėtumėte turėti tiesioginės patirties, susijusios su vertinamu asmeniu / subjektu; (2) jūsų apžvalgose neturėtų būti įžeidžiančių keiksmažodžių, užgaulios, rasistinės, įžeidžiančios ar neapykantą kurstančios kalbos; (3) jūsų apžvalgose neturėtų būti diskriminuojančių nuorodų dėl religijos, rasės, lyties, tautybės, amžiaus, šeiminės padėties, seksualinės orientacijos ar negalios; (4) jūsų apžvalgose neturėtų būti nuorodų į neteisėtą veiklą; (5) skelbdami neigiamas apžvalgas neturėtumėte būti susiję su konkurentais; (6) neturėtumėte daryti išvadų dėl elgesio teisėtumo; (7) negalite skelbti jokių melagingų ar klaidinančių teiginių; ir (8) negalite organizuoti kampanijos, skatinančios kitus skelbti teigiamas ar neigiamas apžvalgas.

  Savo nuožiūra galime priimti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus. Mes visiškai neprivalome tikrinti atsiliepimų ar juos ištrinti, net jei kas nors mano, kad atsiliepimai yra nepriimtini ar netikslūs. Atsiliepimų mes nepatvirtiname ir jie nebūtinai atspindi mūsų ar bet kurių mūsų filialų ar partnerių nuomonę. Mes neprisiimame atsakomybės už jokią apžvalgą ar bet kokias pretenzijas, įsipareigojimus ar nuostolius, atsiradusius dėl bet kokios apžvalgos. Paskelbdami apžvalgą, suteikiate mums nuolatinę, neišimtinę, pasaulinę, nemokamą, visiškai apmokėtą, perleidžiamą ir sublicencijuojamą teisę ir licenciją atgaminti, keisti, versti, perduoti bet kokiomis priemonėmis, rodyti, atlikti ir (arba) platinti visą su apžvalga susijusį turinį.

   

  1. SOCIALINIAI TINKLAI

  Naudodamiesi Svetainės funkcijomis galite susieti savo paskyrą su trečiųjų šalių paslaugų teikėjų turimomis internetinėmis paskyromis (kiekviena tokia paskyra – Trečiųjų šalių paskyra): (1) pateikdami savo Trečiųjų šalių paskyros prisijungimo informaciją per Svetainę arba (2) leisdami mums pasiekti jūsų Trečiųjų šalių paskyrą, kaip leidžiama pagal taikytinas taisykles ir sąlygas, reglamentuojančias jūsų naudojimąsi kiekviena Trečiųjų šalių paskyra. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę atskleisti mums savo Trečiosios šalies paskyros prisijungimo informaciją ir (arba) suteikti mums prieigą prie savo Trečiosios šalies paskyros, nepažeisdami jokių sąlygų, kuriomis reglamentuojamas jūsų naudojimasis atitinkama Trečiosios šalies paskyra, ir neįpareigodami mūsų mokėti jokių mokesčių bei netaikydami mums jokių Trečiosios šalies paskyros paslaugų teikėjo nustatytų naudojimo apribojimų. Suteikdami mums prieigą prie bet kurios Trečiosios šalies paskyros, suprantate, kad (1) mes galime pasiekti, padaryti prieinamą ir saugoti (jei taikoma) bet kokį turinį, kurį pateikėte ir saugote savo Trečiosios šalies paskyroje (Socialinio tinklo turinys), kad jis būtų prieinamas Svetainėje ir per ją per jūsų paskyrą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius draugų sąrašus, ir (2) mes galime pateikti ir gauti iš jūsų Trečiosios šalies paskyros papildomą informaciją tiek, kiek jums pranešama, kai susiejate savo paskyrą su Trečiosios šalies paskyra. Priklausomai nuo jūsų pasirinktų Trečiųjų asmenų paskyrų ir atsižvelgiant į privatumo nustatymus, kuriuos nustatėte tokiose Trečiųjų asmenų paskyrose, asmenį identifikuojanti informacija, kurią paskelbėte savo Trečiųjų asmenų paskyrose, gali būti prieinama jūsų paskyroje Svetainėje ir per ją. Atkreipkite dėmesį, kad jei Trečiosios šalies paskyra ar susijusi paslauga tampa neprieinama arba trečiosios šalies paslaugų teikėjas nutraukia mūsų prieigą prie tokios Trečiosios šalies paskyros, Socialinio tinklo turinys gali būti nebeprieinamas Svetainėje ir per ją. Jūs turėsite galimybę bet kada išjungti ryšį tarp savo paskyros Svetainėje ir Trečiųjų šalių paskyrų. ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD JŪSŲ SANTYKIUS SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAIS, SUSIJUSIAIS SU JŪSŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASKYROMIS, REGLAMENTUOJA TIK JŪSŲ SUTARTIS (-YS) SU TOKIAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAIS. Mes nesistengiame peržiūrėti jokio Socialinio tinklo turinio jokiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, jo tikslumo, teisėtumo ar nepažeidimo, ir nesame atsakingi už jokį Socialinio tinklo turinį. Pripažįstate ir sutinkate, kad galime pasiekti jūsų el. pašto adresų knygelę, susietą su trečiosios šalies paskyra, ir jūsų kontaktų sąrašą, saugomą jūsų mobiliajame įrenginyje ar planšetiniame kompiuteryje, tik siekdami nustatyti ir informuoti jus apie tuos kontaktus, kurie taip pat užsiregistravo naudotis Svetaine. Svetainės ir savo Trečiosios šalies paskyros ryšį galite išjungti susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis arba per savo paskyros nustatymus (jei taikoma). Stengsimės ištrinti bet kokią mūsų serveriuose saugomą informaciją, kuri buvo gauta naudojantis tokia Trečiosios šalies paskyra, išskyrus naudotojo vardą ir profilio nuotrauką, susietą su jūsų paskyra.

   

  1. PATEIKIMAI

  Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita informacija, susijusi su Svetaine ar ,,Marketplace” pasiūlymais (toliau – Pateikimai), yra nekonfidencialūs ir tampa mūsų nuosavybe. Mums priklauso išimtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir mes turime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateiktus duomenis bet kokiu teisėtu tikslu, komerciniu ar kitu, be jokio patvirtinimo ar kompensacijos jums. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į bet kokią tokią Pateiktą informaciją ir garantuojate, kad bet kokia tokia Pateikta informacija yra jūsų originalas arba kad turite teisę pateikti tokią Pateiktą informaciją. Jūs sutinkate, kad neturėsite jokių regreso teisių į mus dėl bet kokio tariamo ar faktinio jūsų Pateiktų duomenų nuosavybės teisių pažeidimo ar neteisėto pasisavinimo.

   

  1. SVETAINĖS VALDYMAS

  Pasiliekame teisę, bet ne pareigą: (1) stebėti, ar Svetainė nepažeidžia šių Naudojimo sąlygų; (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus ar šias Naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešti apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų Įnašą ar bet kurią jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, pranešimų ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba kaip nors apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad būtų apsaugotos mūsų teisės ir nuosavybė bei palengvintas tinkamas Svetainės ir ,,Marketplace” pasiūlymų veikimas.

   

  1. PRIVATUMO POLITIKA

  Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Prašome susipažinti su mūsų Privatumo Politika: https://mantacws.com/privacy-policy/. Naudodamiesi Svetaine arba ,,Marketplace” pasiūlymais, sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias naudojimo sąlygas. Informuojame, kad Svetainė ir ,,Marketplace” pasiūlymai yra talpinami Lietuvoje. Jei prie Svetainės ar ,,Marketplace” Pasiūlymų prisijungiate iš bet kurio kito pasaulio regiono, kurio įstatymai ar kiti reikalavimai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, skiriasi nuo Lietuvoje taikomų įstatymų, tuomet toliau naudodamiesi Svetaine, jūs perduodate savo duomenis į Lietuvą ir aiškiai sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Lietuvoje.

   

  1. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

  Šios Naudojimo sąlygos galioja, kol naudojatės Svetaine. NEAPRIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, MES PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA, BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS, UŽDRAUSTI BET KURIAM ASMENIUI NAUDOTIS SVETAINE IR ,,MARKETPLACE” PASIŪLYMAIS (ĮSKAITANT TAM TIKRŲ IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES ARBA BE PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, DĖL BET KOKIO ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE PATEIKTO PAREIŠKIMO, GARANTIJOS AR SUSITARIMO PAŽEIDIMO ARBA BET KOKIO TAIKOMO ĮSTATYMO AR REGLAMENTO PAŽEIDIMO. SAVO NUOŽIŪRA BET KURIUO METU, BE ĮSPĖJIMO, GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE IR ,,MARKETPLACE” PASIŪLYMAIS AR DALYVAVIMĄ JUOSE ARBA IŠTRINTI JŪSŲ PASKYRĄ IR BET KOKĮ JŪSŲ PASKELBTĄ TURINĮ AR INFORMACIJĄ.

  Jei dėl bet kokios priežasties nutrauksime arba sustabdysime jūsų paskyros galiojimą, jums draudžiama užsiregistruoti ir sukurti naują paskyrą savo vardu, išgalvotu ar pasiskolintu vardu arba bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu. Pasiliekame teisę ne tik nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą, bet ir imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinį, baudžiamąjį ir teisminį žalos atlyginimą.

   

  1. PAKEITIMAI IR PERTRAUKOS

  Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, modifikuoti ar pašalinti Svetainės turinį savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo. Tačiau mes nesame įsipareigoję atnaujinti bet kokią Svetainės informaciją. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti arba nutraukti visų ar dalies ,,Marketplace” pasiūlymų teikimą. Mes nebūsime atsakingi jums ar trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės ar ,,Marketplace” pasiūlymų modifikavimą, kainų pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

  Negalime garantuoti, kad Svetainė ir ,,Marketplace” pasiūlymai bus prieinami visą laiką. Galime susidurti su aparatinės, programinės įrangos ar kitomis problemomis arba mums gali tekti atlikti su Svetaine susijusią techninę priežiūrą, todėl gali atsirasti pertrūkių, vėlavimų ar klaidų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainę ar ,,Marketplace” pasiūlymus be jūsų įspėjimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad negalite pasiekti Svetainės ar ,,Marketplace” pasiūlymų arba jais naudotis Svetainės ar ,,Marketplace” pasiūlymų prastovos ar nutraukimo metu. Jokia šių Naudojimo sąlygų nuostata nebus laikoma įpareigojančia mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę ar ,,Marketplace” pasiūlymus arba teikti su jais susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius.

   

  1. REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI

  Šioms sąlygoms taikomi ir aiškinami Lietuvos įstatymai, o Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių taikymas yra aiškiai atmestas. Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES ir esate vartotojas, papildomai turite apsaugą, kurią jums suteikia privalomos jūsų gyvenamosios vietos šalies įstatymų nuostatos. Manta CWS, UAB ir jūs patys sutinkate paklusti neišimtinai ES teismų jurisdikcijai, o tai reiškia, kad ieškinį dėl vartotojų teisių apsaugos, susijusios su šiomis naudojimo sąlygomis, galite pateikti Lietuvoje arba ES šalyje, kurioje gyvenate.

   

  1. GINČŲ SPRENDIMAS

  Neoficialios derybos

  Siekdamos pagreitinti bet kokio su šiomis naudojimo sąlygomis susijusio ginčo, nesutarimo ar pretenzijos (toliau kiekvienas – ginčas, o visi kartu – ginčai), kuriuos inicijuojate jūs arba mes (atskirai – Šalis, o visi kartu – Šalys), sprendimą ir kontroliuoti išlaidas, Šalys susitaria pirmiausia bandyti neoficialiai derėtis dėl bet kokio ginčo (išskyrus toliau aiškiai nurodytus ginčus) ne trumpiau kaip trisdešimt (30) dienų prieš inicijuodamos arbitražą. Tokios neoficialios derybos pradedamos vienai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai.

  Privalomas arbitražas

  Visus ginčus, kylančius iš šios sutarties Šalių santykių, sprendžia vienas arbitras, kuris bus parinktas pagal Europos arbitražo teismo, priklausančio Europos arbitražo centrui, kurio būstinė yra Strasbūre, arbitražo ir vidaus taisykles, galiojančias prašymo dėl arbitražo pateikimo metu ir kurių priėmimas reiškia pritarimą šiai sąlygai. Arbitražo vieta yra Vilnius, Lietuva. Proceso kalba yra anglų kalba. Taikytinos materialinės teisės normos yra Lietuvos teisė.

  Apribojimai

  Šalys susitaria, kad bet koks arbitražas apsiriboja tik Šalių ginču individualiai. Tiek, kiek leidžia įstatymai, a) arbitražas negali būti sujungtas su jokia kita byla; b) nėra jokios teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą nagrinėti arbitraže grupinio ieškinio pagrindu arba taikyti grupinio ieškinio procedūras; ir c) nėra jokios teisės ar įgaliojimo bet kokį Ginčą iškelti tariamai atstovaujant plačiajai visuomenei ar kitiems asmenims.

  Neformalių derybų ir arbitražo išimtys

  Šalys susitaria, kad pirmiau nurodytos nuostatos dėl neoficialių derybų, privalomo arbitražo netaikomos šiems ginčams: a) bet kokiems ginčams, kuriais siekiama įgyvendinti ar apsaugoti Šalies intelektinės nuosavybės teises arba kurie susiję su jų galiojimu; b) bet kokiems ginčams, susijusiems su įtarimais dėl vagystės, piratavimo, privatumo pažeidimo ar neteisėto naudojimo arba kylantiems dėl jų; ir c) bet kokiems reikalavimams dėl teismo įsakymo. Jei ši nuostata bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, nė viena Šalis nesirinks arbitražinio nagrinėjimo bet kokiam Ginčui, patenkančiam į tą šios nuostatos dalį, kuri pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, ir tokį Ginčą spręs kompetentingos jurisdikcijos teismas pirmiau nurodytuose jurisdikcijos teismuose, o Šalys sutinka paklusti to teismo asmeninei jurisdikcijai.

   

  1. PATAISYMAI

  Svetainėje gali būti tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su ,,Marketplace” pasiūlymais, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar atnaujinti Svetainės informaciją.

   

  1. ATSISAKYMAS

  SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. JŪS SUTINKATE, KAD SVETAINĖS PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAS, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JŪSŲ NAUDOJIMUSI JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO. MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU ŠIA SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO KŪNO SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR JOS NAUDOJIMO, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JOS NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, PATEIKIAMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖSENĄ. KAIP IR ĮSIGYDAMI PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

   

  1. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAI

  JOKIAIS ATVEJAIS NEI MES, NEI MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, NEGAUTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL TO, KAD NAUDOJATĖS SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

   

  1. ŽALOS ATLYGINIMAS

  Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, atstovus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir išlaidas, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikia dėl: (1) jūsų Įnašų; (2) Svetainės naudojimo; (3) šių Naudojimo sąlygų pažeidimo; (4) bet kokio jūsų pareiškimų ir garantijų, nurodytų šiose Naudojimo sąlygose, pažeidimo; (5) trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, pažeidimo; arba (6) bet kokio atviro žalingo veiksmo bet kurio kito Svetainės naudotojo, su kuriuo prisijungėte per Svetainę, atžvilgiu. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio privalote mums atlyginti žalą, o jūs sutinkate savo sąskaita bendradarbiauti su mumis ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pastangas, kad jums praneštume apie bet kokią tokią pretenziją, ieškinį ar procesą, kuriam taikomas šis žalos atlyginimas, kai tik apie jį sužinosime.

   

  1. VARTOTOJO DUOMENYS

  Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduodate į Svetainę, kad galėtume valdyti Svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine. Nors reguliariai atliekame įprastines duomenų atsargines kopijas, tik jūs esate atsakingi už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurios ėmėtės naudodamiesi Svetaine. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės pareikšti mums ieškinį dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

   

  1. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI

  Apsilankymas Svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroniniai pranešimai. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Svetainėje, atitiktų visus teisinius reikalavimus, kad toks pranešimas būtų rašytinis. SUTINKATE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI ELEKTRONINIAI PARAŠAI, SUTARTYS, UŽSAKYMAI IR KITI ĮRAŠAI, TAIP PAT KAD ELEKTRONINIU BŪDU BŪTŲ PRISTATOMI PRANEŠIMAI, TAISYKLĖS IR ĮRAŠAI APIE MŪSŲ AR PER SVETAINĘ INICIJUOTAS AR ĮVYKDYTAS OPERACIJAS. Šiuo dokumentu atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama originalaus parašo, neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, arba mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis nei elektroninėmis priemonėmis.

   

  1. ĮVAIRŪS

  Šios Naudojimo sąlygos ir visos mūsų Svetainėje paskelbtos arba su Svetaine susijusios politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Naudojimosi sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma. Šios Naudojimosi sąlygos galioja tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias ar visas savo teises ir pareigas kitiems asmenims. Mes neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusį dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Tarp jūsų ir mūsų dėl šių Naudojimosi sąlygų ar naudojimosi Svetaine neatsiranda jokių bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykių. Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos nebus aiškinamos mūsų nenaudai dėl to, kad jas parengėme. Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurias galite turėti remdamiesi elektronine šių Naudojimo sąlygų forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šių Naudojimo sąlygų.

   

  1. KONTAKTAI

  Norėdami išspręsti su Svetaine susijusį skundą arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi Svetaine, susisiekite su mumis šiuo adresu:

   

  Manta CWS, UAB

  Erdvės g. 78,

  Ramučiai, Kauno raj. 52114

  Lithuania

  Phone: +37063625831

  info@mantacws.com